Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)