Tin tức

Công bố thông tin

VBH: Ngày 05/06/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Điện tử Bình Hòa

02:38 | 30/05/2017

Ngày 05/06/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Điện tử Bình Hòa (VBH)