Tin tức

Công bố thông tin

SID: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. Hồ Chí Minh đăng ký bán 40.500.000 CP

05:26 | 15/12/2017

SID: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp. Hồ Chí Minh - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký bán 40.500.000 CP