Tin tức

Công bố thông tin

SCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm

09:33 | 30/09/2020

CTCP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau: