SCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trịnh Huy Hóa

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Chín 2020 14:25:00

SCD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trịnh Huy Hóa

Trịnh Huy Hóa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 23730_B--Trinh-Duy-Hoa.pdf