Tin tức

Công bố thông tin

KHS: Dương Nhật Vy - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 51.520 CP

01:06 | 14/06/2021

KHS: Dương Nhật Vy - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 51.520 CP