Tin tức

Công bố thông tin

CPC: Nguyễn Thị Lến - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 20.000 CP

05:23 | 03/08/2021

CPC: Nguyễn Thị Lến - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 20.000 CP