Tin tức

Công bố thông tin

BIC: Ông Phạm Đức Hậu đã bán 4.120 CP

02:56 | 12/12/2016

Sau giao dịch, số cổ phiếu ông Hậu nắm giữ tại BIC giảm xuống còn 0 CP.