Tin tức

Tình hình kinh doanh

NSG: Tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

09:10 | 22/05/2021

NSG: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán