Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần X20 (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 3.980 +10 (+2,57) 18,35 0,37
ADS 12.000 -25 (-2,04) 12,99 0,91
AG1 9.174 +174 (+1,93) 4,13 0,88
BDG 35.686 +386 (+1,09) 6,57 1,55
BMG 20.300 0 (0) 8,42 0,97
DCG 16.100 0 (0) 8,91 0,67
DM7 25.000 0 (0) 7,71 1,38
EVE 14.000 -35 (-2,43) 47,36 0,59
FTM 937 -63 (-6,30) -0,20 0
G20 510 -90 (-15,00) -0,15 0
GIL 31.000 -95 (-2,97) 30,51 0,85
GMC 9.050 +9 (+1,00) -9,91 0,75
HCB 28.000 0 (0) 7,71 0,98
HDM 32.897 +897 (+2,80) 6,39 1,66
HLT 12.300 0 (0) -1,36 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần X20 71,72%
Công ty Cổ phần X20 2,90%
Nguyễn Thị Hương 0,06%
Phạm Văn Đô 0,03%
Hoàng Thị Thùy Linh 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 15/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023

Xem thêm