Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,73 0,48
ANT 11.108 -492 (-4,24) 3,33 0,68
APF 56.895 +495 (+0,88) 5,55 1,40
BBC 52.500 0 (0) 16,00 0,73
BCF 29.100 +200 (+0,69) 15,36 2,52
BLT 34.300 +100 (+0,29) 13,80 1,16
BMV 44.800 0 (0) 398,55 4,40
C22 15.900 +100 (+0,63) 6,77 0,79
CAN 68.000 -3.000 (-4,23) 37,94 2,32
CBS 29.371 +71 (+0,24) 3,11 0,63
CLX 14.053 +353 (+2,58) 6,78 0,74
CMF 185.000 0 (0) 6,76 1,81
CMM 6.665 +265 (+4,14) 10,15 0,62
CMN 63.900 0 (0) 14,52 2,05
HHC 112.000 +1.000 (+0,90) 28,83 3,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Employees Provident Fund Board 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/06/2023
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/09/2023

Xem thêm