Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 11.835 +35 (+0,30) 5,81 1,07
APF 56.522 +2.422 (+4,48) 5,28 1,56
BBC 62.500 -140 (-2,19) 19,57 0,88
BCF 0 -39.000 (-100,00) 11,24 2,62
BKH 31.600 0 (0) 11,90 1,13
BLT 22.400 -2.100 (-8,57) 22,39 0,57
BMV 6.700 0 (0) 33,97 0,66
C22 15.400 0 (0) 5,88 0,76
CAN 0 -38.000 (-100,00) 16,86 1,55
CBS 61.653 +1.053 (+1,74) 0 2,62
CLX 22.537 +37 (+0,16) 11,52 1,47
CMF 185.600 0 (0) 8,42 2,76
CMN 49.100 0 (0) 10,65 1,65
HHC 0 -74.700 (-100,00) 31,40 2,72
HSL 8.600 -2 (-0,23) 10,73 0,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Employees Provident Fund Board 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 31/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020

Xem thêm