Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
02/11/2018 VCSC Mua 131300 131300
19/11/2018 BSI Không có 124300 124300
12/11/2018 VCSC Không có 131300 121100
08/11/2018 VCSC Không có 121100 121100
30/10/2018 VCSC Mua 131300 131300
05/10/2018 PHS Mua 160172 160172
27/09/2018 PHS Mua 160172 160172
18/09/2018 VDS Không có 141800 141800
18/09/2018 VDS Không có 141800 141800
17/09/2018 TLSC Mua 160000 160000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 13.490 -10 (-0,07) -2,90 1,15
BBC 76.900 0 (0) 13,26 1,38
CMF 126.600 0 (0) 10,91 3,53
FCS 12.000 0 (0) -8,55 1,87
HKB 1.001 -99 (-9,00) -1,11 0,11
HNF 35.310 +10 (+0,03) 25,70 3,96
HNM 0 -2.700 (-100,00) -4,53 0,31
HSL 12.000 -60 (-4,76) 6,39 0,90
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) 5,23 0,53
KDC 24.850 -25 (-0,99) -169,25 0,85
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 14.200 -1.100 (-7,19) 8,82 0,52
LAF 5.620 0 (0) -1,49 0,61
LSS 6.710 -5 (-0,73) 167,87 0,29
MCF 0 -13.500 (-100,00) 17,53 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 30,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,48%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2018 02/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 12/03/2018

Xem thêm