Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 13.000 0 (0) 9,56 0,54
ANT 8.800 0 (0) 8,99 0,97
APF 59.737 +337 (+0,57) 5,17 1,37
BBC 63.600 +400 (+6,71) 10,71 0,90
BCF 40.000 +400 (+1,01) 8,92 3,05
BKH 31.100 0 (0) 9,02 1,09
BLT 20.000 0 (0) 19,99 0,51
BMV 5.600 0 (0) 45,68 0,55
C22 11.000 0 (0) 4,61 0,56
CAN 0 -25.500 (-100,00) 6,93 0,98
CBS 10.200 0 (0) 0 0,43
CMF 161.000 0 (0) 7,83 2,90
CMN 66.400 0 (0) 12,86 2,27
FCS 5.600 0 (0) -3,89 2,04
HHC 0 -99.900 (-100,00) 42,00 3,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 30,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,25%
Ngân hàng Deutsche Aktiengesellschaft 1,26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 28/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 29/07/2020

Xem thêm