Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 9.000 0 (0) 9,19 1,00
APF 23.413 +313 (+1,35) 4,86 0,72
BBC 46.500 +145 (+3,21) 7,68 0,71
BCF 0 -55.000 (-100,00) 15,54 4,50
BKH 31.300 0 (0) 9,08 1,10
BLT 15.000 0 (0) 14,99 0,38
BMV 10.000 0 (0) 153,36 0,99
C22 11.100 0 (0) 4,65 0,56
CBS 8.000 0 (0) 0 0
CMF 172.300 0 (0) 9,93 3,50
CMN 46.700 0 (0) 9,05 1,59
DFS 9.900 0 (0) -11,34 1,83
HHC 0 -101.000 (-100,00) 40,61 3,85
HKB 600 0 (0) 14,67 0,08
HNM 0 -4.500 (-100,00) 62,57 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/04/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Arisaig Asia Consumer Fund Limited 1,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 23/08/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm