Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 13.490 -10 (-0,07) -2,38 0,94
BBC 68.000 +200 (+3,03) 9,73 1,14
CMF 126.600 0 (0) 18,46 3,95
FCS 12.000 0 (0) -9,11 1,70
HKB 694 -6 (-0,86) -0,29 0,11
HNF 35.310 +10 (+0,03) 57,27 9,36
HNM 0 -3.200 (-100,00) 54,57 0,35
HSL 10.000 -10 (-0,99) 4,48 0,83
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) 4,24 0,43
KDC 20.850 -20 (-0,95) 97,85 0,71
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 0 -18.000 (-100,00) 8,55 0,59
LAF 5.400 +10 (+1,88) -1,25 0,68
LSS 6.210 +1 (+0,16) -33,49 0,27
MCF 0 -12.200 (-100,00) 13,13 1,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,48%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2018 02/05/2018

Xem thêm