Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 24.743 -1.157 (-4,47) 12,42 2,23
APF 68.340 +2.940 (+4,50) 7,09 1,89
BBC 63.600 -10 (-0,15) 26,71 0,89
BCF 0 -39.300 (-100,00) 16,55 3,17
BKH 30.500 0 (0) 11,48 1,09
BLT 25.900 0 (0) 25,89 0,66
BMV 13.800 0 (0) 64,72 1,35
C22 16.500 0 (0) 6,30 0,81
CAN 49.000 0 (0) 9,19 1,73
CBS 65.569 +3.369 (+5,42) 0 2,79
CLX 29.359 -541 (-1,81) 16,97 1,88
CMF 213.400 +27.800 (+14,98) 9,68 3,18
CMN 53.900 +2.600 (+5,07) 11,69 1,81
HHC 73.700 -200 (-0,27) 35,11 2,68
HSL 9.530 -33 (-3,34) 11,08 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Employees Provident Fund Board 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q9 - 2021 01/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 31/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021

Xem thêm