Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/10/2018 PHS Mua 160172 160172
27/09/2018 PHS Mua 160172 160172
18/09/2018 VDS Không có 141800 141800
18/09/2018 VDS Không có 141800 141800
17/09/2018 TLSC Mua 160000 160000
29/08/2018 EPS Không có 153600 153600
29/08/2018 EPS Không có 153600 153600
23/08/2018 BSI Giữ 169222 169222
06/08/2018 SSI Giữ 169000 169000
14/08/2018 VCSC Không có 157600 157600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 13.490 -10 (-0,07) -2,90 1,15
BBC 77.000 -150 (-1,91) 12,49 1,42
CMF 126.600 0 (0) 10,91 3,53
FCS 12.000 0 (0) -10,06 2,20
HKB 1.201 +1 (+0,08) -1,33 0,13
HNF 35.310 +10 (+0,03) 22,46 3,68
HNM 0 -3.400 (-100,00) -5,63 0,39
HSL 17.600 +10 (+0,57) 9,37 1,32
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) 4,48 0,46
KDC 25.950 0 (0) -317,05 1,10
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 17.300 -1.600 (-8,47) 9,72 0,57
LAF 6.580 +39 (+6,30) -2,76 0,64
LSS 7.560 -24 (-3,07) 42,55 0,34
MCF 11.300 +500 (+4,63) 14,52 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 30,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 8,85%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,48%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,25%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 21/11/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 31/07/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 05/03/2017

Xem thêm