Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
13/04/2018 VPBS Giữ 211400 211400
03/04/2018 SSI Giữ 217000 217000
12/04/2018 ACBS Giữ 180111 180111
02/04/2018 MASC Không có Không có Không có
03/04/2018 KEVS Không có Không có Không có
03/04/2018 HCM Mua 215000 215000
03/04/2018 HCM Mua 215000 215000
23/03/2018 HCM Mua 215000 215000
23/03/2018 HCM Mua 215000 215000
22/03/2018 SASC Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 9.450 +45 (+5,00) 15,22 0,47
ANT 13.490 -10 (-0,07) -2,42 0,96
BBC 72.500 -260 (-3,46) 11,81 1,34
CMF 126.600 0 (0) 18,02 3,86
FCS 12.000 0 (0) -5,96 1,68
HKB 1.955 -45 (-2,25) -1,53 0,20
HNF 35.310 +10 (+0,03) 20,53 3,40
HNM 3.500 -100 (-2,78) -193,71 0,35
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) 9,88 1,01
KDC 36.000 -130 (-3,48) 20,99 1,17
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 0 -27.500 (-100,00) 3,15 1,07
LAF 8.980 -67 (-6,94) -14,83 0,76
LSS 9.300 0 (0) 9,95 0,41
MCF 0 -13.800 (-100,00) 12,93 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/04/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,25%
Platinum Victory Private Limited 10,03%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,98%
F&NBev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 21/11/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 31/07/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 05/03/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 03/05/2017

Xem thêm