Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 13.490 -10 (-0,07) -1,90 0,75
BBC 67.500 +60 (+0,89) 9,50 1,13
CMF 126.600 0 (0) 12,29 3,65
FCS 12.000 0 (0) -9,11 1,70
HKB 1.246 +46 (+3,83) -0,39 0,15
HNF 35.310 +10 (+0,03) 36,23 5,94
HNM 0 -3.100 (-100,00) 52,86 0,33
HSL 10.000 +15 (+1,52) 4,48 0,82
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) 17,22 0,77
KDC 20.300 -30 (-1,45) 133,67 0,86
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 0 -17.100 (-100,00) 8,12 0,56
LAF 6.420 0 (0) -1,49 0,81
LSS 6.120 +3 (+0,49) -35,94 0,29
MCF 11.333 +33 (+0,29) 12,14 1,06
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Matthews Pacific Tiger Fund 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018

Xem thêm