Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 5.500 0 (0) 27,23 0,74
APF 26.000 0 (0) 33,36 0,73
BBC 64.700 +100 (+1,56) 9,39 1,07
BLT 17.000 0 (0) 4,45 0,28
BMV 10.000 0 (0) 29,56 1,00
C22 22.000 0 (0) 10,11 1,09
CBS 9.000 0 (0) 0 0
CMF 126.100 0 (0) 10,12 3,01
CMN 49.000 0 (0) 7,44 1,41
FCS 9.000 0 (0) -12,32 1,83
HAF 22.800 +1.000 (+4,59) 75,24 1,62
HKB 697 +97 (+16,17) -0,25 0,10
HNM 0 -5.000 (-100,00) 7,41 0,54
HSL 9.390 -45 (-4,57) 3,81 0,73
KDC 19.900 -10 (-0,50) 39,06 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Matthews Pacific Tiger Fund 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 23/08/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019

Xem thêm