Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
07/11/2019 KIS Không khuyến nghị 143.000 143.000
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600
13/09/2016 KIS Mua 177.000 177.000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 9.800 -500 (-4,85) 44,47 1,22
APF 22.500 0 (0) 117,27 0,79
BBC 59.900 +210 (+3,63) 8,79 0,97
BKH 60.400 0 (0) 11,97 2,07
BLT 9.500 0 (0) 3,84 0,24
BMV 10.000 0 (0) 129,32 0,99
C22 9.700 -1.700 (-14,91) 4,76 0,51
CAN 0 -28.600 (-100,00) 9,90 1,19
CBS 7.600 0 (0) 0 0
CMF 202.600 0 (0) 16,41 4,88
CMN 42.475 +3.275 (+8,35) 7,90 1,49
DFS 9.900 0 (0) -10,37 1,89
HHC 0 -129.000 (-100,00) 50,46 5,34
HKB 700 -100 (-12,50) 17,11 0,09
HNM 0 -4.500 (-100,00) 6,69 0,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/01/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Matthews Pacific Tiger Fund 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 23/08/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm