Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 10.700 0 (0) 10,93 1,18
APF 28.975 -525 (-1,78) 4,49 0,72
BBC 48.400 -10 (-0,20) 9,04 0,74
BCF 0 -52.000 (-100,00) 14,70 3,84
BKH 42.600 0 (0) 12,36 1,49
BLT 16.500 0 (0) 16,49 0,42
BMV 10.000 0 (0) 127,99 0,99
C22 9.500 0 (0) 3,98 0,48
CAN 21.180 -120 (-0,56) 5,68 0,85
CBS 7.900 0 (0) 0 0,34
CMF 115.000 0 (0) 5,59 2,07
CMN 49.700 0 (0) 9,63 1,70
DFS 7.000 0 (0) -8,02 1,20
HHC 0 -101.000 (-100,00) 63,41 3,93
HKB 900 0 (0) -18,08 0,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 14/07/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Arisaig Asia Consumer Fund Limited 1,65%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 30/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 23/08/2019
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm