Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600
29/08/2018 KIS Không khuyến nghị 153.600 153.600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 5.500 0 (0) 26,32 0,72
APF 26.000 0 (0) 5,46 0,65
BBC 67.600 -30 (-0,44) 10,20 1,12
BLT 17.000 0 (0) 6,87 0,43
BMV 10.000 0 (0) 29,57 1,00
C22 22.000 0 (0) 10,11 1,09
CBS 9.000 0 (0) 0 0
CMF 126.100 0 (0) 11,50 3,42
CMN 49.000 0 (0) 7,70 1,46
FCS 9.000 0 (0) -10,87 1,78
HAF 22.800 +1.000 (+4,59) 101,57 2,18
HKB 799 -1 (-0,13) -0,25 0,10
HNM 5.000 +400 (+8,70) 80,97 0,54
HSL 7.800 -6 (-0,76) 3,38 0,62
KDC 18.750 -25 (-1,31) 62,89 0,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 31/05/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Matthews Pacific Tiger Fund 1,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 04/03/2019
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 30/10/2018

Xem thêm