Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
06/12/2017 HCM Mua 192377 192377
06/12/2017 HCM Mua 192377 192377
07/12/2017 CTS Không có Không có Không có
13/11/2017 HCM Mua 175500 175500
13/11/2017 HCM Mua 175500 175500
09/11/2017 SSI Giữ 181000 181000
08/11/2017 ACBS Giữ 155029 155029
19/10/2017 BVS Không có 164000 164000
10/10/2017 HCM Mua 175500 175500
10/10/2017 HCM Mua 175500 175500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 8.700 +10 (+1,16) 14,05 0,44
ANT 13.490 -10 (-0,07) 12,21 0,79
BBC 87.900 -10 (-0,11) 14,32 1,66
CMF 126.600 0 (0) 24,91 3,97
FCS 12.000 0 (0) -4,10 1,12
HKB 2.741 +41 (+1,52) -14,43 0,27
HNF 35.310 +10 (+0,03) 17,29 2,88
HNM 0 -4.800 (-100,00) 152,28 0,46
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) 516,85 0
KDC 45.400 +100 (+2,25) 16,87 1,83
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 31.307 -193 (-0,61) 3,73 1,11
LAF 11.800 -10 (-0,84) 6,72 0,91
LSS 11.350 +15 (+1,33) 7,50 0,50
MCF 14.120 -980 (-6,49) 11,39 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/01/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 16,50%
Platinum Victory Private Limited 10,03%
Deutsche Bank AG London 2,98%
F&NBev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 31/07/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 21/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 05/03/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 03/05/2017
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2017 05/03/2017

Xem thêm