Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGM 6.280 0 (0) -0,60 0,49
ANT 10.900 +500 (+4,81) 2,93 0,67
APF 59.541 +41 (+0,07) 4,89 1,52
BBC 55.600 -20 (-0,35) 17,00 0,77
BCF 0 -29.900 (-100,00) 14,85 2,62
BLT 34.000 0 (0) 13,68 1,15
BMV 44.800 0 (0) 345,23 4,40
C22 14.300 0 (0) 6,09 0,71
CAN 0 -67.000 (-100,00) 28,22 2,35
CBS 34.635 +235 (+0,68) 3,67 0,75
CLX 14.672 +372 (+2,60) 7,19 0,79
CMF 166.000 -23.000 (-12,17) 6,07 1,62
CMM 6.410 +210 (+3,39) 7,35 0,60
CMN 46.200 0 (0) 10,50 1,48
HHC 0 -130.000 (-100,00) 42,11 3,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,69%
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 10,62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%
Employees Provident Fund Board 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/06/2023
BCTC đã kiểm toán Q1 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 27/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 02/03/2023

Xem thêm