Tổng quan

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
31/07/2018 VCSC Không có 180100 180100
31/07/2018 MASC Không có Không có Không có
28/06/2018 HCM Mua 186000 186000
28/06/2018 HCM Mua 186000 186000
06/06/2018 BSI Giữ 192476 192476
15/05/2018 BVS Không có 198000 198000
03/05/2018 SSI Giữ 210000 210000
10/05/2018 HCM Mua 212000 212000
10/05/2018 HCM Mua 212000 212000
07/05/2018 SSI Giữ 210000 210000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ANT 13.490 -10 (-0,07) 11,41 0,74
BBC 72.700 0 (0) 14,01 1,47
CMF 126.600 0 (0) 27,36 4,47
FCS 12.000 0 (0) -4,92 1,34
HKB 1.319 +19 (+1,46) 1,68 0,12
HNF 35.310 +10 (+0,03) 32,63 3,76
HNM 3.200 0 (0) 78,28 0,30
HSL 21.000 -10 (-0,47) 15,10 1,83
IFC 8.630 -1.470 (-14,55) -16,45 0
KDC 33.500 0 (0) 4,95 1,28
KSC 400 0 (0) 0 0
KTS 19.200 -1.600 (-7,69) 2,32 0,65
LAF 6.950 +45 (+6,92) 3,13 0,55
LSS 6.500 -11 (-1,66) 3,46 0,28
MCF 11.526 -874 (-7,05) 9,48 0,84
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/05/2017

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17,31%
Platinum Victory Private Limited 10,61%
Deutsche Bank Aktiengesellchaft, London Branch 2,98%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2,70%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 21/11/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 31/07/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 05/03/2017

Xem thêm