Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
15/01/2018 HCM Mua 60200 60200
15/01/2018 HCM Mua 60200 60200
23/10/2018 VCSC Mua 72000 72000
24/10/2018 VCSC Mua 72000 72000
05/12/2018 VCSC Mua 64000 64000
23/11/2018 VCSC Mua 64000 64000
21/11/2018 SSI Không có 63100 63100
16/11/2018 VND Mua 73800 73800
17/09/2018 SSI Giữ 64630 64630
25/09/2018 PHS Giữ 67700 67700

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 30.732 +132 (+0,43) 8,83 1,78
BID 34.650 +110 (+3,27) 14,23 2,21
CTG 23.500 +20 (+0,85) 11,38 1,25
EIB 13.700 -15 (-1,08) 12,43 1,11
HDB 30.550 +35 (+1,15) 12,20 1,88
MBB 22.500 +25 (+1,12) 9,61 1,46
NVB 10.214 -86 (-0,83) 108,46 0,96
SHB 7.591 +91 (+1,21) 5,41 0,58
STB 12.700 +20 (+1,60) 17,19 0,96
TCB 28.900 +60 (+2,12) 11,07 2,04
TPB 21.250 +10 (+0,47) 10,99 1,40
VCB 58.000 +120 (+2,11) 17,27 3,39
VIB 21.350 +450 (+2,15) 7,35 1,09
VPB 22.400 -10 (-0,44) 8,13 1,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/12/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 77,11%
Mizuho Bank Limited 15,00%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 0,28%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 24/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 23/04/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 21/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 20/07/2017

Xem thêm