Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BIG 8.858 +58 (+0,66) 19,28 0,74
DCH 10.100 0 (0) 59,51 0,90
DXS 6.660 +1 (+0,15) -22,80 0,47
FID 2.139 -61 (-2,77) -20,25 0,18
LDG 2.690 +2 (+0,74) -1,31 0,25
PIV 1.928 -72 (-3,60) -6,00 12,06
TDC 8.090 +1 (+0,12) -2,01 1,02
VC3 27.913 -387 (-1,37) 22,27 2,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Lưu Thụy 1,55%
Nguyễn Thu Huyền 1,26%
Nguyễn Thanh Phương 1,22%
Nguyễn Hoàn Hảo 1,11%
Phạm Văn Hợp 1,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 07/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023

Xem thêm