Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 13.950 0 (0) 20,30 1,13
ACE 35.951 +351 (+0,99) 7,38 1,54
ADP 29.150 +130 (+4,66) 9,31 2,17
BDT 9.824 -76 (-0,77) 12,69 0,66
BHC 1.400 0 (0) 13,96 0
BMP 97.300 -170 (-1,71) 8,51 3,00
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 22.000 0 (0) 17,45 0,57
BTN 2.700 0 (0) -1,46 0,52
C32 17.600 +10 (+0,57) -87,42 0,50
CCM 52.000 0 (0) 4,77 0,68
CDG 1.600 0 (0) 2,70 0,12
CGV 3.648 +148 (+4,23) 41,11 0,43
CHC 5.000 0 (0) 92,34 0,41
CLH 23.400 0 (0) 7,49 1,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 51,00%
Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 42,78%
Trần Thị Xuân Anh 9,85%
NGUYỄN ĐỨC LỢI 0,09%
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm