Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAT 5.000 +1 (+0,20) 106,10 0,48
ADS 13.250 +20 (+1,53) 12,76 0,84
AG1 7.415 +115 (+1,58) 2,82 0,89
BDG 27.552 -48 (-0,17) 4,26 1,34
BMG 19.500 0 (0) 8,36 0,96
DCG 18.700 0 (0) 5,99 0,69
DM7 17.200 0 (0) 5,14 0,99
EVE 14.900 +15 (+1,01) 15,32 0,63
FTM 500 0 (0) -0,10 0
G20 600 0 (0) -0,18 0,14
GIL 25.900 +75 (+2,98) -33,88 0,74
GMC 7.790 -5 (-0,63) -2,49 0,64
HCB 23.000 0 (0) 6,17 0,83
HDM 28.588 +588 (+2,10) 4,17 1,43
HLT 5.700 0 (0) 13,51 0,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Afc Vietnam Fund 6,14%
Phillip Securities Public Company Limited 4,64%
Korea Investment Securities Co., Ltd 3,96%
Tundra Vietnam Fund 2,24%
ASEAN Deep Value Fund 1,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 17/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 22/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 29/03/2023

Xem thêm