Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ST8 24.550 -45 (-1,80) 3,10 1,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Văn Chính 2,69%
Trương Đỗ Như Sương 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 30/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023

Xem thêm