Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ST8 20.250 -150 (-6,89) 2,55 2,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Yung Cam Meng 23,77%
Nguyễn Văn Đại 12,25%
Võ Văn Chính 2,69%
Hoàng Thị Thanh Hoa 0,78%
Đinh Thị Hồng Vân 0,31%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/10/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 19/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 20/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 18/01/2023

Xem thêm