Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (UPCOM | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 9.958 -142 (-1,41) 4,61 0,77
BAB 15.032 -168 (-1,11) 17,56 1,36
BVB 11.769 -331 (-2,74) 16,45 0,88
KLB 24.608 -192 (-0,77) 20,15 1,81
NAB 12.433 -467 (-3,62) 4,66 0,69
NVB 18.306 +6 (+0,03) -96,88 2,38
PGB 18.793 +1.093 (+6,18) 17,66 1,29
SGB 13.016 +516 (+4,13) 25,92 1,04
VAB 9.211 -89 (-0,96) 5,91 0,72
VBB 8.778 -122 (-1,37) 7,56 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Văn phòng Thành ủy TP HCM 18,18%
Công ty TNHH MTV Xây dưng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận 16,64%
Công ty TNHH Kỳ Hòa 16,35%
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 14,08%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 16/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm