Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 9.000 0 (0) 22,63 0,74
BHK 19.000 0 (0) 19,01 1,52
BHN 39.800 0 (0) 28,94 1,75
BHP 7.000 0 (0) 23,55 0,41
BQB 3.797 +197 (+5,47) -5,72 0,90
BSD 19.800 0 (0) 19,05 0,88
BSH 20.500 0 (0) 8,84 1,19
BSL 10.000 0 (0) 16,51 0,89
BSP 11.400 +200 (+1,79) 23,60 0,73
BSQ 20.790 -210 (-1,00) 10,00 1,09
BTB 5.900 0 (0) 46,01 0,40
HAD 0 -15.800 (-100,00) 12,18 0,86
HAT 44.905 +905 (+2,06) 5,81 2,02
SAB 65.600 -140 (-2,08) 20,29 3,18
SMB 39.000 0 (0) 7,54 1,87
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 26,79%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 18,00%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 1,97%
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 0,19%
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/04/2023

Xem thêm