Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 16.000 0 (0) 9,95 1,21
BHK 10.900 0 (0) 4,34 0,79
BHN 56.000 +150 (+2,75) 33,10 2,55
BHP 6.800 0 (0) 14,39 0,40
BQB 4.500 0 (0) -2,95 0,43
BSD 35.500 0 (0) 8,16 1,83
BSH 18.300 0 (0) 7,06 1,34
BSL 11.000 0 (0) 9,47 0,96
BSP 16.700 -100 (-0,60) 5,17 0,90
BSQ 20.700 0 (0) 7,95 1,43
BTB 9.600 0 (0) 26,28 0,66
HAD 14.029 -271 (-1,90) 6,33 0,78
HAT 19.707 -93 (-0,47) 4,13 0,93
SAB 179.000 0 (0) 25,32 6,21
SMB 31.600 -30 (-0,94) 5,11 2,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Vietnam Beverage 53,59%
Bộ Công thương 36,00%
Heineken Asia Pacific Pte. Ltd. 0,39%
Quỹ ETF VFMVN30 0,12%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF) 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 09/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 22/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 24/10/2019

Xem thêm