Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 14.700 -300 (-2,00) 24,24 0,40
CLX 21.564 +664 (+3,18) 12,37 1,49
DLR 8.100 0 (0) -5,99 0
EFI 2.600 0 (0) -7,53 0,33
EIN 17.105 -395 (-2,26) 27,06 1,55
HD2 8.300 +200 (+2,47) 155,30 0,65
HD6 12.000 +1.500 (+14,29) 10,65 0,87
HD8 8.156 -44 (-0,54) 15,03 0,64
HIZ 51.700 0 (0) 15,96 1,96
HPI 26.000 0 (0) 7,27 7,43
IDV 79.136 -2.364 (-2,90) 8,34 3,10
NDN 26.088 +88 (+0,34) 4,94 1,65
NRC 24.824 +24 (+0,10) 13,38 2,02
PV2 4.910 +210 (+4,47) 4.673,26 0,80
PVL 4.634 +334 (+7,77) 348,92 1,00
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Chu Minh Châu 24,48%
Nguyễn Phúc Anh 20,02%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 3,58%
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 3,21%
CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam 2,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 26/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 26/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 19/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 24/04/2020

Xem thêm