Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 53.000 0 (0) 9,70 2,48
BHA 13.400 -2.100 (-13,55) 10,49 1,03
BSA 17.800 +100 (+0,56) 11,05 1,22
BTP 16.350 +105 (+6,86) 24,61 0,87
CHP 24.650 +15 (+0,61) 11,05 1,94
DNC 0 -44.100 (-100,00) 8,75 2,57
DNH 50.000 +5.000 (+11,11) 18,86 3,57
DRL 66.300 0 (0) 10,92 5,16
DTE 3.500 0 (0) 4,05 0,31
DTK 11.547 +647 (+5,94) 15,19 0,98
DTV 40.000 0 (0) 7,48 1,70
GEG 13.550 +30 (+2,26) 50,58 0,82
GHC 26.090 +90 (+0,35) 8,51 1,27
GSM 18.500 0 (0) 15,34 1,13
HJS 33.913 +913 (+2,77) 14,44 2,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,51%
Norges Bank 1,27%
Amersham Industries Limited 0,71%
Hanoi Investments Holdings Limited 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 13/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 23/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 31/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 11/10/2022

Xem thêm