Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.500 +200 (+0,58) 7,24 2,08
BHA 13.600 0 (0) 16,86 1,28
BSA 15.722 +122 (+0,78) 8,42 1,24
DNC 0 -60.500 (-100,00) 13,75 4,34
DNH 41.000 0 (0) 16,44 2,99
DTE 24.231 -169 (-0,69) 8.325,35 2,30
DTK 0 -13.400 (-100,00) 14,11 1,24
DTV 45.300 0 (0) 10,55 2,30
EAD 19.600 0 (0) 14,58 1,66
GE2 32.900 0 (0) 0 0
GHC 38.955 -145 (-0,37) 10,60 1,80
GSM 14.250 +350 (+2,52) 11,13 1,04
HJS 0 -32.600 (-100,00) 13,57 2,31
NBP 14.320 -380 (-2,59) 15,46 0,78
NTH 0 -40.000 (-100,00) 10,05 2,81
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,51%
Norges Bank 1,27%
Amersham Industries Limited 0,71%
Hanoi Investments Holdings Limited 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 01/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 02/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 29/01/2021

Xem thêm