Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 25.000 0 (0) -604,59 1,57
BSA 13.400 0 (0) 7,57 1,01
DNC 61.000 +1.100 (+1,84) 11,53 4,13
DNH 24.000 0 (0) 12,71 1,73
DTV 31.000 0 (0) 8,01 1,67
EAD 16.400 0 (0) 7,43 1,31
EBA 0 -9.000 (-100,00) 24,71 0,83
GHC 31.300 0 (0) 5,95 1,68
HJS 0 -23.500 (-100,00) 9,36 1,62
HNA 11.653 -947 (-7,52) -71,80 1,08
HND 18.373 +573 (+3,22) 7,05 1,44
HTE 5.000 +200 (+4,17) 9,29 0,46
ISH 14.200 0 (0) 7,14 1,17
NBP 0 -11.800 (-100,00) 15,82 0,59
PIC 8.400 0 (0) 27,74 0,79
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 1,54%
Norges Bank 1,27%
Amersham Industries Limited 0,71%
Hanoi Investments Holdings Limited 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 30/01/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 30/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019

Xem thêm