Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 46.900 +500 (+1,08) 5,51 1,88
BHA 13.250 -1.450 (-9,86) 6,34 1,08
BSA 16.749 +49 (+0,29) 7,30 1,18
DNC 0 -32.900 (-100,00) 7,10 2,38
DNH 38.000 0 (0) 11,38 2,67
DTE 5.021 -179 (-3,44) 6,52 0,45
DTK 10.863 +163 (+1,52) 10,42 0,88
DTV 39.700 0 (0) 8,16 1,86
GHC 26.805 -95 (-0,35) 9,01 1,31
GSM 15.171 +671 (+4,63) 6,65 0,87
HJS 0 -34.900 (-100,00) 13,58 2,14
HNA 18.000 0 (0) 7,34 1,24
HND 15.069 -331 (-2,15) 23,33 1,19
NBP 0 -15.000 (-100,00) 8,75 0,74
NTH 58.000 +100 (+0,17) 9,07 3,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 79,94%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,51%
Norges Bank 1,27%
Amersham Industries Limited 0,71%
Hanoi Investments Holdings Limited 0,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/05/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 11/10/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 07/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 08/12/2022

Xem thêm