Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 31.550 0 (0) 9,26 1,08
CEN 8.179 -521 (-5,99) -156,87 0,81
CMV 9.420 +42 (+4,66) 14,51 0,72
DKC 1.300 0 (0) 0,68 0,10
HFX 4.500 -700 (-13,46) -1,07 0
HTM 11.917 +1.417 (+13,50) -74,53 1,17
HTT 1.190 -10 (-0,83) -2,78 0,18
KGM 12.393 -7 (-0,06) 34,00 1,18
LBC 18.400 0 (0) 5,03 0,66
PIT 7.710 +12 (+1,58) 171,25 0,92
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -12.100 (-100,00) 10,58 0,84
TOP 1.006 +6 (+0,60) -32,68 0,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công Ty Bến Thành - Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 30,60%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Vi Na 28,70%
Công ty Cổ Phần Đầu Tư New Asia 28,15%
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải 19,41%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 2,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm