Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 46.000 -200 (-4,16) 132,10 1,73
CEN 10.762 +162 (+1,53) 26,00 1,06
CGL 34.000 0 (0) 9,13 0,92
CMV 14.800 +45 (+3,13) 8,99 1,03
DKC 2.100 0 (0) 1,22 0,18
HFX 6.300 0 (0) -1,77 0
HTM 16.300 0 (0) -335,14 1,58
HTT 2.000 0 (0) -9,16 0,27
KGM 12.000 0 (0) 25,41 1,12
LBC 16.500 0 (0) 5,22 0,65
PIT 8.890 +38 (+4,46) -26,43 1,08
PNG 13.000 0 (0) 14,63 1,80
THS 16.900 -1.800 (-9,63) 12,20 1,23
TOP 1.700 0 (0) -55,23 0,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành 30,60%
Công ty Cổ phần Đầu tư New Asia 25,69%
Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải 19,41%
Công ty Cổ phần Đầu tư VINA 7,88%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Việt 2,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 06/04/2018

Xem thêm