Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 33.000 0 (0) 9,00 1,11
CEN 2.800 0 (0) 434,08 0,28
CMV 9.200 -5 (-0,54) 14,47 0,67
DKC 1.800 0 (0) 0,76 0,13
HFX 9.200 0 (0) -0,79 0
HTM 12.500 0 (0) -185,26 1,23
HTT 1.600 0 (0) -3,68 0,26
KGM 7.451 +51 (+0,69) 14,20 0,69
LBC 11.500 0 (0) 2,47 0,37
PIT 6.030 -17 (-2,74) -11,08 0,77
PNG 17.600 0 (0) 6,55 1,53
THS 0 -11.000 (-100,00) 12,58 0,73
TOP 1.200 0 (0) -38,99 0,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 30,60%
Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận 28,70%
Công ty Cổ phần Thương Mại Phú Nhuận 28,15%
Công ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Thiên Hải 19,41%
Nguyễn Văn Điệp 4,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 07/04/2020

Xem thêm