Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nam Việt (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 12.050 -15 (-1,22) 20,23 1,10
ACE 33.941 +341 (+1,01) 6,00 1,45
ADP 18.050 0 (0) 10,61 1,60
BDT 16.585 -115 (-0,69) 18,06 1,15
BHC 2.000 0 (0) 20,48 0
BMP 83.800 -290 (-3,34) 6,87 2,49
BT6 4.900 0 (0) -1,96 0
BTD 21.200 -100 (-0,47) 13,70 0,54
BTN 3.416 -84 (-2,40) -2,18 0,49
C32 17.250 -15 (-0,86) 16,63 0,45
CCM 37.400 0 (0) 4,37 0,55
CDG 2.500 0 (0) 2,02 0,18
CGV 2.800 +100 (+3,70) -7,49 0,33
CHC 3.600 0 (0) 3,95 0,29
CLH 24.335 -565 (-2,27) 5,85 1,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Hương Ngân 32,11%
Trần Bình Khơi 20,11%
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 20,00%
Đỗ Thị Hiền Lương 8,25%
Nguyễn Quốc Hưng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 13/10/2022

Xem thêm