Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lệ Ninh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 28.174 -26 (-0,09) 18,77 2,34
DPD 23.500 0 (0) 40,67 2,18
DRG 6.700 0 (0) 19,68 0,61
DRI 6.420 +20 (+0,31) 9,97 0,88
GER 8.000 +100 (+1,27) 20,70 0,70
HCD 6.200 -5 (-0,80) 4,62 0,49
HII 4.630 +3 (+0,65) 5,64 0,33
HNP 19.000 0 (0) 15,75 0,73
HRC 51.200 0 (0) 67,38 2,86
IRC 8.200 0 (0) 4,69 0,75
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 14.300 +80 (+5,92) 8,55 0,82
NNG 17.580 -2.420 (-12,10) 10,94 1,10
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PCH 4.842 -258 (-5,06) 8,15 0,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình 90,74%
Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh 0,12%
Đinh Duy Dũng 0,03%
Trần Thị Thanh Vân 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020

Xem thêm