Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lệ Ninh - Quảng Bình (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 14.902 -298 (-1,96) 13,42 1,32
DPD 20.900 0 (0) 0 2,08
DRG 13.233 -1.967 (-12,94) 19,69 1,06
DRI 9.353 -47 (-0,50) 7,02 0,86
GER 3.000 0 (0) 16,07 0,27
GVR 32.500 +150 (+4,83) 26,69 2,49
HCD 6.300 -10 (-1,56) 147,51 0,50
HII 15.800 -10 (-0,62) 9,62 0,85
HNP 19.900 0 (0) 8,07 0,75
HRC 64.200 0 (0) 221,78 3,65
IRC 9.400 0 (0) 10,31 0,86
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NHH 48.000 -190 (-3,80) 14,19 2,85
NNG 10.319 -381 (-3,56) 11,46 0,67
NSG 9.900 0 (0) 30,51 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/07/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình 90,74%
Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh 0,57%
Đinh Duy Dũng 0,03%
Trần Thị Thanh Vân 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020

Xem thêm