Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lệ Ninh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 10.300 -20 (-1,90) 50,36 0,62
BRC 11.800 -15 (-1,25) 7,98 0,74
BRR 18.200 0 (0) 20,51 1,56
DAG 4.030 -13 (-3,12) -1,99 0,43
DPR 67.100 -180 (-2,61) 13,07 0,97
DRG 7.007 +7 (+0,10) -166,56 0,64
DRI 7.830 -170 (-2,13) 10,53 1,06
DTT 17.500 0 (0) 19,34 1,14
GER 8.600 0 (0) 4,78 0,67
GVR 21.850 -135 (-5,81) 30,62 1,61
HCD 7.170 -31 (-4,14) 7,81 0,61
HII 5.490 -9 (-1,61) -9,96 0,43
HNP 20.900 0 (0) 13,50 0,79
HRC 45.600 -295 (-6,07) 139,52 2,52
IRC 8.200 0 (0) 21,68 0,82
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình 90,74%
NGUYỄN MẬU HÀO 0,29%
Lê Hồng Sơn 0,15%
Trần Công Văn 0,13%
Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 24/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 23/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020

Xem thêm