Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 18.100 0 (0) 10,58 1,30
CE1 11.300 0 (0) 38,11 0,77
CKA 27.100 0 (0) 4,11 0,87
CKD 25.400 0 (0) 7,72 1,56
CMK 8.800 0 (0) 8,05 0,58
CTB 0 -23.000 (-100,00) 6,19 1,10
CTT 17.500 +500 (+2,94) 6,90 1,24
DZM 2.900 0 (0) -3,86 0
FBC 3.700 0 (0) 0,21 0,10
FT1 39.000 -800 (-2,01) 3,63 1,79
IME 141.000 0 (0) 165,73 17,05
ITS 3.701 +1 (+0,03) 18,29 0,34
L10 21.250 +135 (+6,78) 8,03 0,77
L43 0 -3.300 (-100,00) -0,88 0,66
L61 0 -4.000 (-100,00) -0,62 1,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Lilama 45.3 40,83%
Trần Nguyễn Sông Hàn 15,19%
Công ty Cổ phần Lilama 45.3 9,90%
Hoàng Việt 1,57%
Phạm Văn Thìn 1,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 21/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 11/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 17/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/04/2023

Xem thêm