Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 700 0 (0) 297,83 0,10
AMC 17.300 0 (0) 7,35 0,94
ATG 6.100 0 (0) 3.447,75 250,38
BKC 6.700 0 (0) 12,70 0,43
BMC 16.850 +25 (+1,50) 7,95 0,90
BMJ 10.400 +900 (+9,47) 22,12 0,93
DHM 9.670 +10 (+1,04) 36,85 0,85
HGM 0 -55.500 (-100,00) 10,42 4,02
HPM 10.200 0 (0) 59,95 1,00
KCB 9.082 -118 (-1,28) 11,82 0,73
KHD 7.900 0 (0) -7,60 0,71
KSB 22.650 +55 (+2,48) 22,47 0,99
KSH 500 0 (0) -0,55 0,06
KSQ 4.251 -149 (-3,39) 15,88 0,46
KSV 34.694 +594 (+1,74) 59,07 2,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình 7,22%
Lê Hải Đoàn 4,88%
Phạm Thị Hinh 4,06%
Lương Xuân Quân 2,06%
Phạm Thị Linh 1,72%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 15/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 15/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 15/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 15/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 15/07/2022

Xem thêm