Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 12.500 +30 (+2,45) 5,94 0,81
HEC 50.100 0 (0) 5,41 0,75
HSA 31.100 0 (0) -3,57 1,08
IPA 16.307 +307 (+1,92) -79,21 0,90
PPE 0 -10.400 (-100,00) 11,16 1,91
PPS 12.000 0 (0) 8,40 1,00
SDC 0 -8.000 (-100,00) 10,03 0,40
TV1 15.003 +403 (+2,76) 9,57 1,23
TV2 37.800 -65 (-1,69) 37,67 1,96
TV4 13.700 0 (0) 8,90 1,07
TVM 7.900 0 (0) 12,64 0,38
VCT 18.600 0 (0) 3,36 0
VNC 45.100 +100 (+0,22) 14,35 1,87
VQC 13.200 0 (0) 3,67 0,52
VTK 20.000 +300 (+1,52) 8,93 0,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư H&h 55,45%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A. 1,50%
Vương Văn Tường 0%
Nguyễn Thị Kim Ngọc 0%
Nguyễn Thị Hồng Khánh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 09/02/2023

Xem thêm