Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.900 0 (0) 7,08 0,88
HEC 51.000 0 (0) 5,51 0,76
HSA 30.300 0 (0) -3,48 1,05
IPA 15.607 +807 (+5,45) -67,23 0,85
PPE 11.800 +300 (+2,61) 13,41 2,25
PPS 10.602 +302 (+2,93) 6,95 0,88
SDC 0 -9.300 (-100,00) 13,52 0,46
TV1 17.947 +147 (+0,83) 7,77 1,38
TV2 40.000 -10 (-0,24) 36,21 2,05
TV4 13.643 +143 (+1,06) 13,80 1,06
TVM 7.900 0 (0) 12,64 0,38
VCT 18.600 0 (0) 3,36 0
VNC 50.000 0 (0) 14,27 1,82
VQC 14.400 +1.200 (+9,09) 4,00 0,56
VTK 25.946 +1.946 (+8,11) 11,59 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Quản Lý Đầu Tư H&h 55,45%
Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A. 1,50%
Vương Văn Tường 0%
Nguyễn Thị Kim Ngọc 0%
Nguyễn Thị Hồng Khánh 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 07/04/2023

Xem thêm