Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 11.715 -185 (-1,55) 2,94 0,45
FPT 81.900 -10 (-0,12) 16,95 3,55
HIG 6.900 0 (0) 8,03 0,45
HPT 15.500 0 (0) 8,21 1,11
ICT 13.650 -50 (-3,53) 17,75 0,69
SBD 10.153 +153 (+1,53) 13,38 0,79
SRA 3.394 -106 (-3,03) 4,79 0,24
SRB 1.945 -55 (-2,75) 195,73 0,45
VLA 0 -63.800 (-100,00) 10,50 5,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 31,43%
Đặng Anh Dũng 3,94%
Lê Lưu Ngân 0,89%
Hoàng Kim Phượng 0,68%
Phạm Văn Hạnh 0,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 01/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 30/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 17/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 17/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021

Xem thêm