Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 23.519 -181 (-0,76) 6,20 0,99
FPT 95.600 -40 (-0,41) 21,55 4,27
HIG 11.146 +346 (+3,20) -5,89 0,77
HPT 14.557 -43 (-0,29) 7,01 1,04
ICT 19.500 -10 (-0,51) 12,66 0,91
SBD 15.400 0 (0) 18,14 1,22
SRA 11.529 -171 (-1,46) 13,48 0,89
SRB 8.613 -87 (-1,00) -70,48 1,96
VLA 0 -36.000 (-100,00) -22,59 3,09
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 31,43%
Đặng Anh Dũng 3,94%
Lê Lưu Ngân 0,89%
Hoàng Kim Phượng 0,68%
Hoàng Anh Thư 0,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 30/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 20/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 11/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/03/2021

Xem thêm