Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 13.275 -25 (-0,19) 4,50 0,45
FPT 93.600 +120 (+1,29) 19,69 4,24
HIG 8.500 -1.500 (-15,00) 4,35 0,44
HPT 13.200 0 (0) 6,21 0,94
ICT 11.350 0 (0) 87,29 0,58
SBD 7.900 0 (0) 8,44 0,76
SRA 3.503 +3 (+0,09) 24,43 0,24
SRB 2.058 +58 (+2,90) 416,17 0,47
VLA 18.200 +100 (+0,55) 44,19 1,64
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 31,43%
Đặng Anh Dũng 3,94%
Lê Lưu Ngân 2,12%
Hoàng Kim Phượng 0,68%
Phạm Văn Hạnh 0,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 28/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 24/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/05/2023

Xem thêm