ICT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 30 Tháng Giêng 2024 13:43:00

ICT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240130_20240130-ICT-BC-tinh-hinh-quan-tri-Cong-ty-nam-2023.pdf