Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.210 -3 (-0,70) -1,88 0,40
BMF 10.786 -914 (-7,81) 31,38 1,04
CCI 20.750 +30 (+1,46) 9,91 1,45
CNG 30.700 -125 (-3,91) 13,27 1,78
DDG 3.187 -113 (-3,42) -0,98 0,33
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 10.000 0 (0) 31,16 0,55
GAS 75.000 -10 (-0,13) 14,84 2,64
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 0 -20.700 (-100,00) 7,40 1,10
MTG 12.800 0 (0) 66,98 1,17
PCG 6.675 +375 (+5,95) 119,56 0,71
PEG 6.000 0 (0) -398,92 2,18
PGC 14.050 -40 (-2,76) 8,90 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 23,86%
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 16,99%
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn 9,55%
Lê Anh Phương 2,64%
Lê Thụy Mỵ Châu 1,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 12/08/2023

Xem thêm