Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 18.706 +206 (+1,11) 9,56 0,60
FPT 131.900 -560 (-4,07) 24,71 5,28
HIG 7.809 -391 (-4,77) 14,15 0,40
HPT 16.300 0 (0) 7,67 1,15
ICT 13.350 +5 (+0,37) 10,98 0,67
SBD 9.223 +123 (+1,35) 10,33 0,88
SRA 3.492 -108 (-3,00) 25,26 0,23
SRB 2.250 +50 (+2,27) 357,95 0,51
VLA 15.100 -1.500 (-9,04) -26,24 1,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Vbp 17,73%
Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT 8,81%
Công ty TNHH Kế Toán Và Tư Vấn Vbp 5,06%
Lê Văn Anh 4,87%
NGUYỄN QUANG HẢI 3,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm