Thông tin cố phiếu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.450 +15 (+1,32) 11,84 0,72
BRC 14.500 +30 (+2,11) 9,21 0,92
BRR 18.800 0 (0) 15,72 1,48
DAG 2.710 0 (0) -0,82 0,48
DPR 41.000 +50 (+1,23) 17,44 1,14
DRG 8.371 -29 (-0,35) 68,99 0,76
DRI 13.695 -205 (-1,47) 12,49 1,90
DTT 20.900 0 (0) 16,90 1,28
GER 17.100 0 (0) 28,53 1,47
GVR 33.400 +60 (+1,82) 53,21 2,38
HCD 10.250 +10 (+0,98) 6,53 0,81
HII 6.000 0 (0) 6,46 0,44
HNP 17.000 0 (0) 28,05 0,66
HRC 48.450 0 (0) 86,73 2,65
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 96,77%
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 0,62%
Nguyễn Cửu Tuệ 0,01%
Phạm Văn Thành 0,01%
Trần Ngọc Thuận 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 25/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 09/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 27/07/2023

Xem thêm