Thông tin cố phiếu

Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 6.850 +1 (+0,14) 0 0
FUEDCMID 11.900 -10 (-0,83) 0 0
FUEIP100 8.410 +1 (+0,11) 1,06 0
FUEKIV30 8.510 -14 (-1,61) 0 0
FUEMAV30 15.350 -22 (-1,41) 1,16 0
FUESSV30 16.060 -11 (-0,68) 0 0
FUESSV50 19.400 -20 (-1,02) 1,20 0
FUESSVFL 20.850 -24 (-1,13) 1,30 0
FUEVFVND 32.450 -19 (-0,58) 1,45 0
FUEVN100 17.600 -6 (-0,33) 1,22 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Quỹ đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam 84,81%
Nguyễn Xuân Minh 0%
Đỗ Tú Anh 0%
NGUYỄN THỊ TRÀ MY 0%
Phí Tuấn Thành 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 21/08/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 05/10/2022

Xem thêm