FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12/06/2024 đến 18/06/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Sáu 2024 17:14:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12/06/2024 đến 18/06/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 12/06/2024 đến 18/06/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240620_20240620-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-12.06.2024-den-18.06.2024.pdf