Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.046 -54 (-0,67) 16,17 0,75
ABW 9.460 -140 (-1,46) 12,73 0,71
AGR 18.400 -60 (-3,15) 28,75 1,57
APG 11.400 -85 (-6,93) 17,90 0,99
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 9.069 -231 (-2,48) 34,47 0,79
BSI 46.350 -115 (-2,42) 23,53 2,11
BVS 43.237 -1.063 (-2,40) 13,59 1,27
CSI 26.835 -365 (-1,34) -34,02 2,56
CTS 39.900 -140 (-3,38) 21,49 2,77
DSC 22.782 -418 (-1,80) 24,34 2,04
EVS 7.143 -157 (-2,15) 13,47 0,60
FTS 39.450 -135 (-3,30) 22,31 2,25
HAC 14.100 0 (0) 24,00 1,52
HBS 9.525 -75 (-0,78) 16,67 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
VŨ MẠNH TIẾN 9,71%
Nguyễn Hồng Tuấn 4,98%
Vũ Hải Anh 4,86%
Nguyễn Hải Châu 3,95%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest 3,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 10/06/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 10/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 10/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 10/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm