Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 30.691 -609 (-1,95) -120,94 2,70
ART 15.674 -226 (-1,42) 487,14 1,33
BMS 29.666 +666 (+2,30) 7,94 1,92
BVS 43.978 -722 (-1,62) 13,47 1,54
CSI 31.819 +3.619 (+12,83) 75,53 3,07
DSC 24.449 -1.051 (-4,12) -613,14 2,24
EVS 41.078 +878 (+2,18) 12,00 2,65
FTS 74.000 -60 (-0,80) 20,66 4,22
HAC 18.457 -243 (-1,30) 18,02 1,70
HBS 17.494 -506 (-2,81) 123,87 1,47
HCM 48.700 +100 (+2,09) 17,87 3,10
IVS 17.908 -92 (-0,51) 43,47 1,78
MBS 45.090 -710 (-1,55) 22,13 3,85
ORS 32.400 -50 (-1,51) 19,65 2,92
PHS 23.013 +1.013 (+4,60) 26,69 2,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn 31,75%
Vũ Mạnh Tiến 15,87%
Phạm Ninh Hải 7,14%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 5,24%
Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo 4,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 05/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 19/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 20/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 22/10/2020

Xem thêm