Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 66.892 -908 (-1,34) 17,58 2,97
ASG 22.400 -10 (-0,44) -78,15 0,91
CCP 15.900 0 (0) -17,26 1,39
CCR 11.124 +24 (+0,22) 19,70 1,00
CCT 6.800 0 (0) 35,25 0,73
CDN 26.736 -1.264 (-4,51) 9,36 1,61
CIA 10.047 +47 (+0,47) 2,28 0,58
CLL 35.500 +50 (+1,42) 12,07 2,02
CMP 8.100 0 (0) -29,84 0,78
CPI 2.500 0 (0) -91,65 0
CQN 30.168 -32 (-0,11) 24,90 2,46
DDH 16.500 0 (0) 10,71 1,62
DL1 4.167 +67 (+1,63) 8,18 0,31
DNL 27.000 0 (0) 20,87 2,01
DS3 5.233 -267 (-4,85) -1,62 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Bùi Tuấn Minh 8,93%
Nguyễn Văn Thức 8,35%
Trần Phương Thúy 8,34%
Đỗ Thị Tiến Ninh 7,95%
Công ty Cổ Phần Tratimex P&l 5,42%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 16/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 19/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 12/06/2023

Xem thêm