Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần DRH Holdings (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCM 26.048 -152 (-0,58) 11,96 1,68
C21 29.600 0 (0) 11,12 0,84
CLX 13.444 +1.544 (+12,97) 9,07 1,02
DLR 9.100 0 (0) -6,13 0
EFI 2.600 -400 (-13,33) 118,17 0,32
EIN 4.000 0 (0) 7,69 0,39
HD2 7.700 0 (0) 15,07 0,56
HD8 9.000 +1.100 (+13,92) 6,07 0,67
HIZ 24.700 0 (0) 8,18 1,05
HPI 15.122 -178 (-1,16) 5,66 0,96
IDJ 13.484 +284 (+2,15) 49,98 1,24
IDV 38.200 +100 (+0,26) 5,07 1,91
NDN 20.122 -378 (-1,84) 16,81 1,45
NRC 9.379 +779 (+9,06) 4,65 0,66
PV2 0 -2.600 (-100,00) 16,63 0,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Võ Thị Mỹ Lệ 3,81%
Công ty Cổ phần United Holdings 1,64%
Chen Jung Chin 1,44%
Vietnam Property Holding 1,41%
Lưu Khiết Lâm 1,32%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 23/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 18/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 23/10/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 20/07/2019

Xem thêm