Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.500 0 (0) 254,58 0,41
ALV 8.192 -508 (-5,84) 4,99 0,54
ATB 800 0 (0) -0,14 0,32
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 5.950 -5 (-0,83) 44,59 0,63
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.400 +300 (+3,70) 6,20 0,78
BOT 2.797 -3 (-0,11) -1,99 1,06
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.610 -2 (-0,35) 13,67 0,46
C4G 9.785 -15 (-0,15) 22,15 0,92
C92 5.241 +341 (+6,96) 156,05 0,45
CDC 19.700 0 (0) 27,44 1,28
CIG 5.100 -1 (-0,19) 37,05 1,05
CII 16.300 -20 (-1,21) 10,79 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Thúy Hằng 4,48%
Tmam Vietnam Equity Mother Fund 2,77%
Lương Tuấn Minh 2,31%
Lương Xuân Mẫn 2,24%
Kim Vietnam Growth Equity Fund 1,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 24/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/04/2023

Xem thêm