Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.500 0 (0) 254,58 0,41
ALV 8.857 -743 (-7,74) 5,40 0,59
ATB 800 0 (0) -0,14 0,32
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 6.000 +5 (+0,84) 44,97 0,64
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.100 0 (0) 5,98 0,75
BOT 2.819 -81 (-2,79) -2,01 1,07
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.740 -10 (-1,71) 13,99 0,48
C4G 9.882 -118 (-1,18) 22,37 0,93
C92 5.649 +649 (+12,98) 168,20 0,49
CDC 19.500 -5 (-0,25) 27,16 1,26
CIG 5.150 -10 (-1,90) 37,41 1,06
CII 17.150 -15 (-0,86) 11,36 0,57
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Thúy Hằng 4,48%
Lương Tuấn Minh 3,11%
Tmam Vietnam Equity Mother Fund 2,77%
Lương Xuân Mẫn 2,24%
Kim Vietnam Growth Equity Fund 1,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 24/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/04/2023

Xem thêm