Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 9.041 +441 (+5,13) 6,76 0,70
BAB 14.354 +454 (+3,27) 12,53 1,16
BVB 11.688 +688 (+6,25) 20,72 1,01
KLB 13.662 +1.662 (+13,85) 8,16 0,92
MSB 12.700 +40 (+3,25) 5,39 0,91
NAB 13.276 +576 (+4,54) 6,05 0,85
NVB 14.774 +1.174 (+8,63) -521,31 1,44
OCB 18.450 +45 (+2,50) 6,97 0,97
PGB 26.309 -191 (-0,72) 18,55 1,68
SGB 13.725 +425 (+3,20) 21,98 1,07
SHB 12.050 +30 (+2,55) 4,62 0,81
SSB 31.300 +75 (+2,45) 16,28 2,36
STB 28.300 +30 (+1,07) 9,42 1,32
TCB 32.200 +190 (+6,27) 5,91 0,96
TPB 26.300 +15 (+0,57) 6,56 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 64,46%
Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 19,73%
Quỹ đầu tư cấp vốn IFC 2,60%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,22%
International Finance Corporation 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 04/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 21/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 17/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 26/10/2022

Xem thêm