Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 10.148 +48 (+0,48) 8,20 0,85
ABW 11.918 +18 (+0,15) 13,77 0,93
AGR 17.350 -25 (-1,42) 23,34 1,54
APG 9.350 -33 (-3,40) -13,71 0,84
ART 1.300 0 (0) 3,72 0,11
BMS 12.563 +463 (+3,83) 24,17 1,01
BSI 41.000 0 (0) 29,90 1,82
BVS 26.419 +419 (+1,61) 10,09 0,82
CSI 45.171 -729 (-1,59) 235,49 4,09
CTS 28.900 -60 (-2,03) 44,21 2,22
DSC 19.299 +99 (+0,52) 30,57 1,82
EVS 9.994 +194 (+1,98) -18,33 0,88
FTS 43.500 +50 (+1,16) 37,10 2,73
HAC 8.644 -356 (-3,96) 26,88 1,00
HBS 8.858 +58 (+0,66) 22,46 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Trang 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 12/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 12/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 12/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 12/09/2023

Xem thêm