Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 21.300 0 (0) 76,22 1,94
CPA 6.500 0 (0) -9,68 2,67
CTP 4.253 -147 (-3,34) 480,52 0,36
EPC 8.500 0 (0) -7,33 1,80
FGL 11.000 0 (0) -12,98 2,70
HKT 0 -4.300 (-100,00) 57,22 0,37
IFS 34.091 -1.409 (-3,97) 14,24 2,37
NAF 17.350 +45 (+2,66) 9,95 0,89
PCF 4.683 +83 (+1,80) 67,71 0,66
QHW 33.800 0 (0) 6,40 1,10
SCD 12.100 -90 (-6,92) -0,86 0
SKH 31.027 +2.227 (+7,73) 9,99 2,36
SKN 7.600 -1.200 (-13,64) 14,50 0,69
VCF 230.000 0 (0) 13,59 2,89
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Trần Xuân Mai 24,90%
Nguyễn Thị Thúy Hằng 24,90%
Công ty Cổ phần Cà phê Phước An 20,19%
Trương Quang Tuấn 0,23%
Phan Viết Lâm 0,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 13/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023

Xem thêm