Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cà phê Phước An (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 13.500 0 (0) 223,06 1,30
CFV 24.700 +3.200 (+14,88) 136,40 2,24
CPA 4.100 0 (0) -4,06 1,39
CTP 4.152 +252 (+6,46) -23,51 0,33
EPC 13.600 +1.700 (+14,29) -11,05 2,32
FGL 12.500 0 (0) -7,18 2,63
HKT 0 -6.800 (-100,00) 56,97 0,59
IFS 28.500 0 (0) 15,81 2,02
NAF 13.700 +5 (+0,36) 10,20 0,76
PCF 3.104 +104 (+3,47) -4,73 0,44
QHW 25.000 0 (0) 4,95 0,94
SCD 16.300 0 (0) -2,89 1,32
SKH 25.600 0 (0) 8,14 1,92
SKN 8.500 0 (0) 18,72 0,78
VCF 198.100 0 (0) 14,51 3,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Trần Xuân Mai 24,90%
Nguyễn Thị Thúy Hằng 24,90%
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk 20,19%
Phan Viết Lâm 0,17%
Phan Khắc Lăng 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 20/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 14/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 19/09/2022

Xem thêm