Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BII 900 0 (0) -0,48 0,10
C21 15.700 -1.300 (-7,65) 16,82 0,43
CEO 17.942 -158 (-0,87) 48,81 1,46
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
D11 11.100 -200 (-1,77) 14,81 0,44
DTD 28.456 +456 (+1,63) 12,14 1,25
EFI 1.700 0 (0) -2,39 0,28
FLC 3.500 0 (0) 29,42 0,31
HD2 18.654 -146 (-0,78) 6.158,04 1,62
HD6 19.459 +159 (+0,82) 15,18 0,94
HD8 8.572 -28 (-0,33) 13,39 0,70
HLD 25.224 -176 (-0,69) 170,27 1,19
IDC 61.930 -270 (-0,43) 10,61 3,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 95,44%
NGUYỄN VĂN HÙNG 0,60%
Nguyễn Phú Thịnh 0,12%
Phạm Ngọc Thuận 0,11%
Giang Quốc Dũng 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023

Xem thêm