Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 25.150 -45 (-1,75) 8,48 1,02
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 61.900 -90 (-1,43) 25,96 3,28
BII 900 0 (0) -0,48 0,10
C21 17.000 +1.700 (+11,11) 18,21 0,47
CCL 10.550 +25 (+2,42) 10,41 0,90
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 25.550 +5 (+0,19) 15,22 1,73
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 8.080 -6 (-0,73) 203,27 0,67
D2D 48.100 +70 (+1,47) 71,46 1,55
DIG 27.000 -40 (-1,45) -703,32 2,12
DRH 3.430 -4 (-1,15) -4,47 0,28
DTA 4.380 -2 (-0,45) 38,79 0,39
DTD 28.099 -401 (-1,41) 11,67 1,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 95,44%
NGUYỄN VĂN HÙNG 0,60%
Nguyễn Phú Thịnh 0,12%
Phạm Ngọc Thuận 0,11%
Giang Quốc Dũng 0,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 26/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm