Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.900 0 (0) -1,30 0
APT 2.700 0 (0) -0,17 0
ATA 2.200 0 (0) -117,76 0
AUM 10.500 0 (0) 240,95 1,04
AVF 1.000 0 (0) -0,41 0
BLF 0 -3.200 (-100,00) -3,43 0,27
CAD 1.700 0 (0) -1,69 0
CAT 21.200 +200 (+0,95) 6,81 1,54
CCA 16.800 -400 (-2,33) 3,90 0,88
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
CQN 19.000 -1.400 (-6,86) 15,16 1,59
KHS 16.700 -1.800 (-9,73) 5,65 1,00
SJ1 12.396 -104 (-0,83) 20,79 0,99
TAR 24.634 -666 (-2,63) 11,29 1,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 68,97%
Đặng Như Tuấn 0,27%
Dương Hồng Nhật 0,16%
Văn Kim Minh 0,11%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/06/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 31/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm