Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 9.564 -536 (-5,31) 7,78 0,80
ABW 11.161 -739 (-6,21) 12,83 0,87
AGR 16.550 -120 (-6,76) 22,26 1,47
APG 8.860 -65 (-6,83) -13,00 0,80
ART 1.300 0 (0) 3,72 0,11
BMS 11.152 -1.248 (-10,06) 21,46 0,90
BSI 36.950 -275 (-6,92) 26,95 1,64
BVS 26.325 -175 (-0,66) 10,17 0,82
CSI 42.130 -2.470 (-5,54) 219,64 3,81
CTS 26.350 -195 (-6,89) 40,31 2,02
DSC 18.396 -604 (-3,18) 29,41 1,74
EVS 9.144 -656 (-6,69) -16,16 0,77
FTS 41.100 -155 (-3,63) 35,06 2,58
HAC 9.281 +581 (+6,68) 28,86 1,07
HBS 8.308 -592 (-6,65) 20,67 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thu Trang 2,32%
ASEAN Deep Value Fund 2,28%
CTCP Quản lý quỹ Tín Phát 2,27%
Lucerne Enterprise LTD 2,24%
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư FPT 1,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 08/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 06/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 10/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 10/02/2023

Xem thêm