Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.482 -118 (-1,37) 17,05 0,79
ABW 10.089 -11 (-0,11) 13,58 0,76
AGR 19.650 -90 (-4,37) 30,71 1,67
APG 13.950 -45 (-3,12) 20,46 1,23
ART 1.300 0 (0) -6,15 0,86
BMS 10.304 +4 (+0,04) 7,61 0,83
BSI 57.100 -280 (-4,67) 25,81 2,40
BVS 44.675 -1.725 (-3,72) 14,30 1,33
CSI 36.472 -828 (-2,22) -46,24 3,48
CTS 42.000 -180 (-4,10) 22,62 2,91
DSC 26.049 -551 (-2,07) 27,83 2,34
EVS 7.498 -202 (-2,62) 13,84 0,62
FTS 45.400 -160 (-3,40) 25,62 3,62
HAC 13.711 +11 (+0,08) 10,34 1,46
HBS 7.962 -38 (-0,47) 14,04 0,62
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Hồ Hưng 7,02%
Nguyễn Quốc Thịnh 1,10%
Nguyễn Đức Hạnh 1,09%
Nguyễn Thanh Hà 1,07%
Lê Thị Mai Hòa 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm