Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.703 -97 (-1,10) 13,19 0,83
ABW 10.772 -28 (-0,26) 15,50 0,82
AGR 16.350 -45 (-2,67) 22,07 1,41
APG 10.250 -20 (-1,91) -25,99 0,92
ART 1.300 0 (0) -12,27 0,11
BMS 11.427 -73 (-0,63) 15,72 0,89
BSI 46.500 -170 (-3,52) 25,55 2,00
BVS 25.733 -367 (-1,41) 9,90 0,78
CSI 31.139 +39 (+0,13) 605,28 2,88
CTS 27.600 -110 (-3,83) 26,58 2,01
DSC 16.429 -71 (-0,43) 18,84 1,52
EVS 8.901 -199 (-2,19) 12,78 0,74
FTS 42.750 -165 (-3,71) 18,34 2,51
HAC 9.000 +400 (+4,65) 501,96 1,01
HBS 8.270 -230 (-2,71) 16,83 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam 73,74%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 0%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 0%
Dương Thị Hoàng Ngân 0%
Nguyễn Thái Quốc 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 28/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 28/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 28/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 03/10/2023

Xem thêm