Tin tức

Công bố thông tin

SSI chốt quyền thưởng và chào bán cho cổ đông gần 329 triệu cổ phiếu

08:43 | 13/08/2021

Ngày đăng ký cuối cùng là 9/9.