Tin tức

Công bố thông tin

NKG: Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%

05:52 | 13/08/2021

Thép Nam Kim sẽ phát hành hơn 36 triệu cổ phiếu mới.